Certyfikaty

Nasze certyfikaty i uprawnienia

PN-EN ISO 3834-2 Certyfikat spawalnictwa

PN-EN 1090-2 Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla procesów spawalniczych w klasie EXC3 dla grup materiałowych: 1.1; 1.2; 1.3; 8; 10:

135- Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych, metodą MAG, częściowo zmechanizowane

141- Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, metodą TIG

Kwalifikowane technologie spawania (WPQR) dla szerokiego zakresu grup materiałowych, rodzajów spoin i pozycji spawania.
Certyfikat IWE dla personelu sprawującego nadzór nad pracami spawalniczymi
Certyfikaty dla personelu uprawniające do spawania metodą MIG/MAG oraz metodą TIG
Certyfikaty dla personelu badań nieniszczących zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012 i obejmujących metody VT2, PT2, MT2, UT2, RT2

Certyfikaty dla personelu obsługującego środki transportu bliskiego (suwnice, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe i podnośniki pomostowe)

Świadectwo kwalifikacji 1090

Certyfikat zgodności ZKP 1090

Certyfikat ISO 3834

Zapraszamy do kontaktu

+48 77 420 56 58info@pamet.net.pl