Oferta

Projektujemy, tworzymy, prefabrykujemy, montujemy, konstrukcje ze stali węglowych oraz kwasoodpornych od 1997

Hale produkcyjne

Przepustnice

Konstrukcje stalowe

Hale magazynowe

Hale dla rolnictwa

wiaty

Rurociągi

Silosy

Instalacje

Proces projektowania obejmuje planowanie konstrukcji stosownie do określonych wymagań, analizę statyczno- wytrzymałościową, opracowanie dokumentacji warsztatowych oraz technologicznych. Zespół projektowy posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające na optymalne zaprojektowanie konstrukcji oraz wdrożenie jej do produkcji.

Dokumentacje projektowe realizujemy w oparciu o europejskie i krajowe normy z wykorzystaniem specjalistycznych programów obliczeniowych:

AUTODESK ADVANCE STEEL
AUTODESK AUTOCAD LT
AUTODESK AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING

Zespół projektowy specjalizuje się w wykonywaniu:

projektów wykonawczych
projektów technologicznych / warsztatowych
projektów optymalizacji konstrukcji

Zaletą konstrukcji stalowych jest krótki okres budowy oraz stosunkowo niski koszt.
Wykorzystanie wcześniej przygotowanych elementów konstrukcji pozwala na budowę hali w okresie kilku miesięcy.
Niewątpliwą zaletą konstrukcji stalowej jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz ich modyfikacji na etapie budowy za zgodą projektanta oraz kierownika budowy.
Dodatkowo obecnie hale stalowe posiadają właściwości izolacyjne i ochronne.
Odporność elementów na działanie warunków atmosferycznych sprawia, że konstrukcje stalowe mogą być wznoszone o każdej porze roku.

Budownictwo przemysłowe stanowi trzon działalności firmy Pamet. Obejmuje realizacje różnorodnych obiektów przemysłowych takich jak:

hale produkcyjne i magazynowe

silosy, wieże i linie technologiczne

konstrukcje stalowe (w tym specjalistyczne) m.in. dla przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego, drzewnego, budowlanego, militarnego
Proces produkcji oraz kontrolę nad wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych powierzony jest wykwalifikowanej kadrze posiadającej odpowiednie uprawnienia. Kontrola Jakości działa w oparciu o procedury zawarte w zapisach jakościowych Zakładowej Kontroli Produkcji.

Poprawność procesu projektowania, produkcji oraz działań kontrolnych jest okresowo weryfikowana i certyfikowana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

Czas potrzebny do wzniesienia konstrukcji z profili stalowych waha się od kilku do kilkunastu dni. Wykwalifikowane firmy transportują na plac budowy gotowe już elementy, które są łączone w jedną całość. Wszystkie realizacje obejmowane są specjalnymi zezwoleniami i certyfikatami dopuszczającymi je do użytku.

spawanie meodą MIG/MAG i TIG

obróbka mechaniczna

obróbka termiczna

cięcie blach wypalarką plazmową CNC

obróbka plastyczna:

gięcie blach na krawędziarce CNC

gięcie blach na walcarce

gięcie stali profilowej na walcarce do rur i profili

cięcie blach na gilotynie

cięcie stali profilowej na piłach taśmowych

Zapraszamy do kontaktu

+48 77 420 56 58info@pamet.net.pl